Handicappede

Støtte og rådgivning i sager om børn med handicap.

Socialspecialisterne tilbyder støtte og rådgivning til familier med handicappede børn og unge. Vi har mange os erfaring i arbejdet med sager om merudgiftertabt arbejdsfortjeneste og ansøgninger om hjælpemidler.

Hvis du har et handicappet barn, har kommunen som hovedregel et juridisk ansvar for, at barnet og familien kan leve så normalt som muligt på trods af handicappet. Det kan f.eks. være rådgivning om at have et handicappet barn, tilbud om aflastning, boligændringer og hjælp til dækning af merudgifter.

Det er kommunens ansvar at hjælpe jer med henvisninger til de forskellige muligheder for hjælp og støtte.

Ret til dagtilbud til børn med handicap.

Det er kommunens pligt at sørge for et dagtilbud til dit barn med handicap, når og hvis der er behov for det.

Det kan være i de ordinære dagtilbud med den nødvendige støttepædagog og de nødvendige hjælpemidler, eller det kan være pasning i specialgrupper eller specialbørnehaver til børn med handicap. Du har også som forælder mulighed for at passe barnet i eget hjem med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Døgntilbud for børn med handicap.

Nogle gange er et handicap så omfattende, at det ikke er muligt for forældrene at have det handicappede barn boende hjemme.

Ifølge loven, har I ret til aflastning hos f.eks. døgntilbud, opholdssteder og plejefamilier.

Dækning af merudgifter for handicappede børn.

For børn under 1 år med omfattende fysiske eller psykiske handicaps skal kommunen dække merudgifter til f.eks. specialkost, medicin, tøj, fritidsaktiviteter m.m.

Ring eller skriv, hvis du har brug for råd.