Bisidder

Socialrådgiverens funktion som bisidder.

Når du som borger deltager i møder med offentlige instanser, kan du let føle dig overvældet af paragraffer og lovsnak. Befinder du dig i en sårbar situation, kan du være tilbøjelig til at give efter for pres fra sagsbehandlere og dermed ikke få, hvad du, din familie eller dine børn har behov for og er lovmæssigt berettiget til. Derfor kan det være en stor fordel at medbringe en bisidder, og med vores mangeårige erfaring med sagsbehandling vil Socialspecialisterne kunne bidrage med objektiv rådgivning i vores bisidderfunktion.

Bisidderfunktionen.

Det er som hovedregel borgeren selv, der vælger en bisidder i sagen. Det kan være en ven eller bekendt, som deltager i møder med kommunen som støtteperson. Det kan også være en bisidder med en faglig baggrund, og her kan Socialspecialisterne tilbyde særlig sparring og støtte. Vi har særlig indsigt i de fleste socialområder og kan dermed rådgive borgeren undervejs og forhindre, at der sker fejl.

Man skal dog være opmærksom på, at myndighederne ofte kun tillægger bisidderen observatørstatus.

Partsrepræsentanten.

Også her bestemmer borgeren som hovedregel selv, hvem der skal være partsrepræsentant i sagen. Forskellen i forhold til en bisidder er, at partsrepræsentanten har lov til at deltage i møder, uden at borgeren er til stede, kan udtale sig på vegne af borgeren, sende breve på vegne af borgeren osv.

Det kan være en fordel at vælge en partsrepræsentant, hvis man enten er for syg til selv at møde op, eller er overvældet af opgaver som f.eks. med at passe et handicappet barn. Socialspecialisterne foretrækker dog, at borgerne selv er tilstede, når sagen behandles fx i f.m. netværksmøder, hvis dette er muligt.

Ønsker du en bisidder eller partsrepræsentant i en kommende eller igangværende sag, så hold dig ikke tilbage, men kontakt os og hør nærmere.