Sociallovgivning

Sociallovgivning.

Her finder du de vigtigste love og regler inden for den danske sociallovgivning.
Straffeloven
Sygedagpengeloven
Offentlighedsloven
Statsforvaltningen 
Serviceloven
Aktivloven
Retssikkerhedsloven

Andre nyttige links om sociallovgivningen

Borger.dk
Ombudsmanden
Tilbudsportalen (udstillingsvindue for plejefamilier opholdssteder og andre tilbud).
Ankestyrelsen: Den øverste administrative klageinstans. Den træffer afgørelser i klagesager på sagsområder, der spænder bredt over den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning. Principafgørelser
Klagevejledning og tidsfrister fra Ankestyrelsen.
Socialstyrelsen: bidrager aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til en effektiv social indsats til gavn for borgerne. Styrelsen er en del af Social- og Indenrigsministeriet.