Ankesager

Ankesager på børn- og ungeområdet.

Alle sager, hvor der træffes afgørelser, kan i princippet ankes til en højere instans. Socialspecialisterne har mange års erfaring med at besvare anker på børn- og ungeområdet samt med at hjælpe privatpersoner med anker til diverse klageinstanser fx vedr. sygedagpenge, førtidspensioner og specialskoler til blandt andet Ankestyrelsen og Ombudsmanden. Ombudsmanden kan dog ikke ændre afgørelser, men anmode om udtalelser fra de pågældende myndigheder, samt udøve kritik af den offentlige forvaltning – og ”Ombudsmanden kan anmode forvaltningen om at genoptage sagen.”

Fejl giver anledning til flere ankesager.

I 2008, udgav Ankestyrelsen en praksisundersøgelse, hvor en stikprøveundersøgelse viste, at der er fejl i 2 ud af 3 sager blandt 143 anbringelsessager fra 11 kommuner. Fejlene vedrører overholdelse af lovpligtige skridt i sagsbehandlingen fx manglende partshøring, høring af barnet/den unge. Ankestyrelsen understreger dog, at der ikke er tale om, at børnene ikke skulle være anbragt.

Ankestyrelsen anbefalede samtidigt, at kommunerne skulle blive bedre til at dokumentere de forskellige skridt i sagsbehandlingen, for at give børn og forældre sikkerhed for, at der er helhed og gennemsigtighed for at vise at deres retssikkerhed er tilgodeset.

Brug for hjælp – Så kontakt os.