Referencer

Referencer for Socialspecialisterne v/ Benny Dyhr.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vi har oplevet at det kræver meget at få den hjælp fra Ringsted Kommune, som lovgivningen forskriver at man har ret til.

Vi har en dreng med særlige udfordringer, og har oplevet at det er meget svært at kæmpe alle de kampe som systemet udfordrer os til.

Derfor har vi valgt, at gøre brug af Benny Dyhrs faglighed på socialområdet, da han ikke er bange for at udfordre systemet, til at opnå et tilfredsstillende resultat der opfylder lovgivningen.

Det kan kræve meget for den almene befolkning at vide hvad lovgivningen foreskriver, og når man så oplever at kommunerne ofte tilsidesætter reglerne, er det godt at der findes personer som Benny Dyhr, som kan hjælpe med at navigere igennem junglen af love og paragraffer.

Vi kan kun på det varmeste anbefale Benny Dyhr, han er alle pengene værd.

Isabella og Bent Tinghus

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gode vinde blæser min vej takket være Socialspecialisterne V/Benny Dyhr.

Benny Dyhr har været og er stadig partsrepræsentant i min sag, en sag som forhåbentlig snart er afsluttet, gode vinde blæser i hvert tilfælde den rigtige vej takket være Bennys indsats.             

Benny har været en kæmpe hjælp med sin deltagelse ved forskellige møder med kommunen, hvor han med sin faglighed har vejledt, rådgivet og analyseret lovgivningens kringlede regler.

Fra det øjeblik hvor Benny kom ind i billedet som partsrepræsentant, har kommunens kurs ændret sig, de er nu pludselige lydhøre og udviser en helt ny samarbejdsvilje. For mig har det været en fantastisk beroligende støtte, at have en partsrepræsentant som Benny Dyhr ved min side. Bennys faglige ekspertise og erfaring fra en tid som socialrådgiver i det kommunale regi gør, at han kender alle finurlighederne og kringelkrogene, han ved lige hvor skoen trykker og hvornår der skal sættes ind.

Benny har tillige været utrolig nem at lave aftaler med, han har altid stået til rådighed, når det har været behov for en snak eller et møde.

Jeg kan kun give min varmeste anbefaling, og opfordre til at man gør brug af Socialspecialisterne, hvis man er kommet i klemme i systemet eller der er en sag der trykker.

Vivian Bigom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hos Benny blev vi mødt med stor omsorg og forståelse for vores situation.

Benny åbnede døre i kommunen, og var stor årsag til, at der efter lang tids kasten rundt i systemet endelig blev truffet nogle rigtige afgørelser for vores unge handicappede barns fremtid.

Benny gav os tryghed i, at vi fik skrevet det rigtige og vigtige punkter i forbindelse med partshøringer og klager.

Vi kan varmt anbefale Benny som partsrepræsentant ved møder på kommunen, da det i vores tilfælde tydeligt udgød respekt hos sagsbehandleren at være ledsaget af en person, der har indgående kendskab til socialloven og de kommunale arbejdsgange.

Susan P.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

”Vi er ikke i tvivl om, at kommunen begyndte at ”lytte til os”, fordi vi havde engageret Benny Dyhr som partsrepræsentant og havde ham med som bisidder ved møder på alle niveauer med kommunen. Dette betød helt sikkert, at vores sag blev afgjort hurtigere og i højere grad i overensstemmelse med vores behov og ønsker.

Benny Dyhr har med sin store erfaring fra ”begge sider af skivebordet” været en stor hjælp for os i vores sag med kommunens familieafdeling. Han har kunnet ”sætte fingeren på den ømme punkter” overfor kommunen, når der har været behov for det, men også kunne forstå kommunens ageren og derfor kunnet fungere som en god og vidende sparringspartner for os.

Marianne & René Pico Jensen”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Benny/socialspecialisterne har været en rigtig god støtte ift. mit revalideringsforløb hos jobcentret. Det være sig både under forløbet og ift at klage til Ankestyrelsen. Herunder andre spørgsmål, som man ikke som kronisk syg, har overskuddet til at sætte sig ind i, eller nødvendigvis kan forstå med lovtekster mm.

Det har været let at komme i kontakt med Benny under hele forløbet – også med meget kort varsel, hvis der opstod uforudsete forhindringer.

Jeg har oplevet at jeg havde Benny på mit hold, hvilket har givet ro undervejs.

Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger.

Marianne Dahl”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jeg har arbejdet sammen med Benny Dyhr i mange år i forbindelse med socialfaglige, praktiske og udviklingsmæssige opgaver, og altid med et godt resultat. Benny Dyhr har mange års erfaring og praktisk viden på det sociale område, og han formår at formulere tingene på en måde, så det også er forståeligt for almindelige mennesker. Han er altid effektiv og overholder deadlines og han er fremragende til at holde snor i alle implicerede, så vi når aftaler og mål. Benny Dyhr siger tingene ligeud, og han er god til at komme med friske indspark og tænke ud af boksen.

”Carsten Fabricius, Leder, Opholdsstedet Slusen i Sorø.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Skolen Væverhuset kender Benny Dyhr som en loyal og vidende samarbejdspartner. Vort kendskab til Benny Dyhr bygger på et årelangt samarbejde, hvor Benny Dyhr, som socialrådgiver/sagsbehandler ved vores samarbejdskommuner har været involveret i en del elever, der har været indskrevet hos os. Det, at Benny Dyhr kan sit fag, er naturligvis en selvfølge, men derudover besidder han en meget bred viden om alle forhold, der kan berøre en familie, der af en eller anden grund, er i mistrivsel. Inden for det seneste år har Benny Dyhr som faglig konsulent løst forskellige opgaver for Skolen Væverhuset til vor fulde tilfredshed. Vi vil på intet tidspunkt tøve med, at konsultere Benny Dyhr ved sager inden for hans fagressort.

”Bent Christensen, Forstander på Skolen Væverhuset, Konsulent ved specialpædagogiskbehandling, specialundervisning og familiearbejde”,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Benny har været ansat som socialrådgiver i Børne- og Familieafdelingen i Lejre Kommune fra 1. april 2008. Jeg har lært Benny at kende som en socialrådgiver med stor modenhed, professionalisme og ikke mindst faglig indsigt, som kombineret med hans evne til fokus på det tværfaglige samarbejde har gjort ham vellidt som samarbejdspartner hos såvel borgere som samarbejdspartnere. Herudover har jeg lært Benny at kende som en meget konstruktiv, pligtopfyldende, stabil og vedholdende medarbejder, som gerne tager initiativer til at udvikle samarbejdet i forhold til de enkelte børn. Benny er valgt som tillidsrepræsentant for sin kollegaer og har vist en god forståelse for krydsfeltet mellem ledelse og kollegaer, hvilket har bidraget positivt til afdelingens gode kollegiale sammenhold.

”Annette Larsen, tidl. Visitationschef Børn, Unge og Kultur Lejre Kommune ”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx