Samarbejdspartnere

Socialspecialisterne består af socialrådgiver Benny Dyhr samt tilknyttede konsulenter med hver deres specialer inden for socialområdet.

Konsulenterne er:

Bärbel Harboe: Psykiatrisk konsulent med 20 års erfaring i arbejdet for psykisk sårbare personer, misbrugere, unge med særlige behov fx borderline, ADHD og Tourette. I øvrigt også Mindfulness instruktør.

Gro Dyhr-Rasmussen: Socialrådgiver med bredt og stort kendskab til praksis indenfor Børn og Unge området, børnefaglige undersøgelser, foranstaltninger i.h.t. Serviceloven samt forebyggende arbejde.  Herudover hae hun flere års erfaring med netværksorienteret samarbejde mellem forvaltning, skole, PPR og eksterne leverandører. Samtidig har hun taget psykiatrivejlederuddannelsen på Metropol.

Jørgen Ortmann og Inger Lunde: Læger og psykiatere med speciale i undersøgelser og behandling af traumatiserede flygtninge samt behandling af sexuelle problemer.

Hans Nissen: Socialpædagog med mange års erfaring i konfliktløsning mellem børn og forældre/famile. Vejledning og rådgivning i f.m. skole og uddannelse.

Carsten Fabricius : Uddannet Psyko- og Familieterapeut, med speciale i Relationsbaseret Ledelse®. Har arbejdet med udsatte mennesker gennem de sidste 25 år, herunder leder af opholdssted for udsatte unge og familie, samt leder af støttekontaktpersonordninger for en stor del af landets kommuner. Har sin praksis CarstenFabricius.dk i Behandlerhuset i Sorø.

Ud over de fast tilknyttede konsulenter har vi et bredt netværk af kontakter blandt socialrådgivere, sundhedsplejersker, lærere og pædagoger, som vi løbende kan konsultere, hvis behovet opstår.