Benny Dyhr CV

Benny Dyhr CV

 • Februar 1982:  Uddannet socialrådgiver fra DSH/K
 • April 1982 – juli 1986:            Socialrådgiver på Børn og Unge/Revalidering
 • Aug. 1986 – nov. 1989:            Børne- og Ungdomskonsulent i Sorø kommune
 • Dec. 1989 – feb. 1991:             Leder og underviser på AOF – Daghøjskole i Skælskør
 • Marts 1991 – sept. 1995:        Leder af 3 danske asylcentre under Dansk Røde Kors
 • Nov. 1995 – juli 1996:             Socialrådgiver i Kriminalforsorgen i Slagelse
 • Aug. 1996 – jan. 2003:             Afdelingsleder for Børn og Unge i Dianalund kommune
 • Feb. 2003 – juni. 2004:            Børne- og Familiekonsulent i Stenløse kommune
 • Juli 2004 – april 2005:             Socialrådgiver i Hvalsø kommune
 • Maj 2005 – okt. 2007:              Faglig koordinator i Fakse kommune
 • Nov. 2007 – marts 2008:         Konsulent hos “Socialkonsulenterne” i Maribo
 • April 2008 – jan. 2014:            Socialrådgiver, metodeudvikler og intern underviser i Lejre Kommune

Øvrige relevante engagementer

 • 1986 – 1994:    Medlem af kommunalbestyrelsen i Skælskør kommune. Formand for Kulturudvalget, medlem af af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 • 1990 – 1994:    Medlem af bestyrelsen for Korsør Produktionshøjskole.
 • 1988 – 1993:    Medlem af bestyrelsen for Familieplejen i Slagelse/Ringsted – en del af perioden som formand.
 • 1994 – 1995:    Frikøbt som Centerleder i Dansk Røde Kors for at varetage uddannelsesplanlægning og undervisning internt af centermedarbejderne i DRK – på det tidspunkt ca. 3.700 medarbejdere.
 • 1992 – 1995:    Intern underviser i kriminalpræventivt arbejde i Dansk Røde Kors i forhold til udvalgte medarbejdere.
 • 1996 – 2003:    Intern underviser af frontpersonalet i Dianalund kommune – dvs. samtlige lærere, pædagoger, dagplejere inden for områderne: Underretningspligt og Tavshedspligt, Sagsbærerrollen i forhold til de Tværfaglige Teams og Den svære samtale.
 • 1996 – 2003:    Projektleder og metodeudvikler i Dianalund kommune på projekterne: “Tværfagligt og Tværsektorielt samarbejde i f.t. børnefamilierne”, “Tidlig Indsats” og “Dagbehandlingstilbuddet Smilehullet”.
 • 1994 – 2000:    Censor og gæstelærer på Hindholm Socialpædagogiske seminarium.
 • 1998 – 2006:    Underviser og censor i valgfagene Børn og Unge og Voksne/Ældre på kommunomuddannelserne i Vestsjællands og Storstrøms amter.
 • 2002 – 2010:    Beskikket som censor i Socialrådgivningsmetodik ved De Sociale Højskoler, Forvaltningshøjskolerne og Ålborg Universitet.
 • 2005 – 2007:    Underviser på “Anbringelsesreformen” for Forvaltningshøjskolen i Kbh. på Metodedelen – i alt 15 kurser a 4 dage på landsplan.
 • 2005 – 2007:    Intern underviser af frontpersonalet i Fakse kommune i “Anbringelsesreformen.”