Ydelser

Sagsbehandling og bistand til udsatte borgere.

Socialspecialisterne yder bistand, råd og vejledning til borgere, som er kommet i klemme i systemet. Vi hjælper Borgere, der ikke kan trænge igennem til sagsbehandlerne i det offentlige eller som har brug for hjælp til at forstå juridiske aspekter af deres sag.

Mange ankesager får nyt resultat til fordel for Borgerne.

Mange borgere med længerevarende sager i det offentlige system oplever, at de offentlige instanser ikke efterkommer deres nødvendige behov for hjælp. Opgørelser har efterfølgende vist, at hvis sagerne blev anket, ofte blev omgjort af klageinstanserne. Desværre er mange borgere i sagsbehandlingsforløbet i en så sårbar situation, at de ikke har overskud eller kompetencer til at sætte sig ind i regler og rettigheder.

Socialspecialisterne yder bistand i sager om blandt andet
  • Sygedagpenge
  • Kontanthjælp
  • Førtidspension
  • Flexjob
  • Børn og unge
  • Bisidderfunktion og partsrepræsentant
  • Juridisk rådgiving
  • Ankesager

Omsorg for vores klienter i sagsbehandlingen.

Du får altid en fast kontaktperson til din sag. Vi er altid personlige og er klar over at det ofte er sårbart at skulle have hjælp til alle slags sager mod det offentlige. Vi henviser også gerne til professionel psykoterapeutisk hjælp, hvis der bliver brug for det.

Vi garanterer, at vi i alle sager er både grundige og informative. Når en klient henvender sig med en sag, tager vi først en grundig snak om sagsbehandlingsforløbet og udfaldet af sagen. Herefter vurderer vores specialister sagsakterne og eventuelle afgørelsen i et juridisk og socialfagligt perspektiv.

“Hver 6. får medhold i klage over Kommunen” – Link: https://www.ugebreveta4.dk/artikel/20299