Børn & Unge

Børn og unge

Børn og unge med behov for særlig støtte.

Socialspecialisterne yder bistand i forbindelse med socialfaglige undersøgelser, underretninger samt foranstaltninger til børn og unge i henhold til Serviceloven.

Kommunen har pligt til at hjælpe børn og unge med behov for særlig støtte.

I henhold til Serviceloven skal der laves en børnefaglig undersøgelse og en handleplan. Støtten kan gives i form af konsulentbistand, støttepædagog, frivillig anbringelse/netværksanbringelse eller behandling af barnet/den unges problemer. Barnet eller den unge skal altid høres – dog skal barnets alder og modenhed være genstand for en konkret vurdering.

Klage over tvangsanbringelse af børn og unge.

Den, som har forældremyndigheden eller unge over 12 år kan klage over tvangsanbringelser til Ankestyrelsen og evt. senere til Landsretten.

Socialspecialisterne yder rådgivning og socialfaglig bistand i forbindelse med disse klagesager. Tvangsanbringelser kan skyldes mangel på omsorg, overgreb, misbrugsproblemer eller adfærdsvanskeligheder hos barnet eller den unge. Sagerne bliver i første instans afgjort af kommunernes Børn- og Ungeudvalg.

Kommunen har under anbringelsen pligt til at opretholde forbindelsen mellem barnet og dets biologiske familie medmindre Ankestyrelsen eller Landsretten træffer anden afgørelse af hensyn til barnets eller den unges tarv.