Velkommen

Privat Socialrådgivning til borgere i klemme i systemet.

Det er svært at finde en kommune med under 50% fejl i sagsbehandlingen – og det lader ikke til at det er blevet bedre…

“DET KAN KOLDE HJERNER EJ FORSTÅ” – Jeppe Åkjær

Det burde være en menneskeret med grundig, omsorgsfuld socialrådgivning og sagsbehandling i det offentlige med borgerens bedste interesse for øje.

Desværre, ser de offentlige socialrådgiveres hverdag ikke altid sådan ud, og der bliver ofte begået fejl i sagsbehandlingerne, der munder ud i afgørelser mod borgerne. For eksempel udtalte Niels Christian Barkholt, den daværende næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, allerede i en kronik i Politiken i 2015, at det er svært at finde en kommune med under 50% fejl i sagsbehandlingen – og det lader ikke til at det er blevet bedre – Og det har vidst ikke ændret sig endnu – tværtimod.

Derfor tilbyder vi socialrådgivning til borgere, der er blevet dårligt behandlet i det offentlige system og ikke får ordentlig hjælp eller forståelse fra de offentlige sagsbehandlerne eller som har svært ved at forstå de juridiske aspekter af deres sag.

Har du en sag, du ønsker, at vi kigger på, og har du brug for sparring eller vil du gerne have en indledende gratis og uforpligtende snak om dine udfordringer med de offentlige instanser, så er du velkommen til at kontakte os.

Vi yder Socialrådgivning inden for alle sociale områder.

Som erfarne socialrådgivere med et bredt netværk af socialpædagoger, sygeplejersker, lærere og pædagoger inden for det offentlige, har vi alle de kompetencer der er brug for, i de mest gængse sociale områder.

  • Sygedagpenge
  • Kontanthjælp
  • Førtidspension
  • Flexjob
  • Børn og unge
  • Bisidderfunktion
  • Juridisk rådgiving
  • Handicapsager
  • Ankesager

Socialrådgivning med klienten i centrum.

Du har hos os altid en fast kontaktperson, som du til enhver tid kan henvende dig til med spørgsmål til din sag.

Vi sikrer dig en tryg og effektiv socialrådgivning, og som private socialrådgivere er vi ikke påvirket af det offentliges krav om effektivisering på bekostning af sårbare klienter.

Vi vurderer altid indledningsvis, om vi mener, det er muligt at få medhold i en ankesag, så vi ikke påfører vores klienter unødige udgifter.

Har du en sag du ønsker at vi skal vurdere, så kontakt os for at høre nærmere.