Hjem

Socialrådgivning til borgere i klemme i systemet
Det burde være en menneskeret med grundig, omsorgsfuld socialrådgivning og sagsbehandling i det offentlige med borgerens bedste interesse for øje. Desværre, ser de offentlige socialrådgiveres hverdag ikke altid sådan ud, og der bliver begået fejl i sagsbehandlingen, der munder ud i afgørelser mod borgerne. For eksempel udtalte Niels Christian Barkholt , næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, i en kronik i Politiken i 2015, at det er svært at finde en kommune med under med under 50% fejl i sagsbehandlingen. Hos Socialspecialisterne yder vi socialrådgivning til borgere, der er blevet dårligt behandlet i det offentlige system, ikke får ordentlig hjælp eller forståelse af de offentlig sagsbehandlerne eller som har svært ved at forstå de juridiske aspekter af deres sag.
Har du en sag, du ønsker, at vi kigger på, har du brug for sparring eller vil du gerne have en indledende snak om dine udfordringer med de offentlige instanser, så kontakt Socialrådgiver Benny Dyhr på telefon 21350183 eller pr. e-mail socialspecialisterne@gmail.com.
Socialrådgivning inden for alle sociale områder
Som erfarne socialrådgivere med et bredt netværk af socialpædagoger, sygeplejersker, lærere og pædagoger inden for det offentlige har vi kompetencer, der spænder vidt ud over de mest gængse sociale områder. Vi yder socialrådgivning om
  • Sygedagpenge
  • Kontanthjælp
  • Førtidspension
  • Flexjob
  • Børn og unge
  • Bisidderfunktion
  • Juridisk rådgiving
  • Handicapsager
  • Ankesager
Socialrådgivning med klienten i centrum
Hos Socialspecialisterne får du altid en fast kontaktperson, som du til hver en tid kan henvende dig til med spørgsmål til din sag. Vi sikrer dig tryghed og effektiv socialrådgivning, og som private socialrådgivere er vi ikke påvirket af det offentliges krav om effektivisering på bekostning af sårbare klienter. Vi vurderer altid indledningsvist, om vi mener, det er muligt at få medhold i en ankesag, så vi ikke påfører vores klienter unødige udgifter.
Har du en sag, du ønsker, at vi kigger på, har du brug for sparring, eller vil du gerne have en indledende snak om dine udfordringer med de offentlige instanser, så kontakt Socialrådgiver Benny Dyhr på telefon 21350183 eller pr. e-mail socialspecialisterne@gmail.com..